PROČ SI VYBRAT NÁS

PROČ SI VYBRAT NÁS


ZAMĚŘENÍ

Provádíme pouze práce, na které jsme specializovaní a máme pro dané práce potřebnou kvalifikaci, poř. odbornou způsobilost, nebo certifikaci.
Veškeré doklady k prováděným činnostem najdete na stránce OPRÁVNĚNÍ A CERTIFIKACE.


ZKUŠENOST


VYBAVENÍ


´VYÚČTOVÁNÍ

Vyúčtování je prováděno dvěmi aplikacemi v tabletu. Jednou služby a práci, druhou materiál, ze skladové aplikace.
Vždy víme, jaké náhadní díly a kolik náhradních dílu máme na jednotlivých skladech.
Než Vám potvrdíme termín, vždy zkontrolujeme, zda máme sebou předpokládaný materiál na opravu.

Mysleme i na to, že "i dobrý tesař se někdy utne".

sklad
sklad

JISTOTA